Opdracht

Ontwikkel een toolkit voor de Business Partners van Vodafone waarin de lancering van de Vodafone Academy en de vernieuwde Joint Partner Portal wordt gecommuniceerd en waarbij partners ook worden geaccrediteerd met een award.

Activatie

De toolkit bestond uit een persoonlijke videoboodschap vanuit Vodafone, waarin de nieuwe tools voor de Business Partners werden toegelicht en waarbij zij werden geactiveerd middels kleine doosjes met rode smarties en een prijzenpakket, om de nieuwe tools in gebruik te nemen. Naast deze introductie, ontvingen de Business Partners ook nog een ‘accreditatie award’ voor hun geleverde diensten als blijk van waardering.

Fabrieks
Aanpak

Vodafone heeft een sterke externe focus, maar het blijkt lastig om intern de benodigde informatie boven water te krijgen. De Reclamefabriek heeft niet alleen in korte tijd het concept ontwikkeld, uitgewerkt, geproduceerd én de complexe mailing (negen varianten voor verschillende partnerniveaus) verzorgd, maar ook de marketingafdeling geholpen bij het interne proces door de spin in het web te zijn voor al deze partijen.

Resultaat

465 high-end gift packs voor alle Business Partners waarmee in één keer alle nieuwe communicatieprojecten op gedetailleerde en activerende wijze gepresenteerd zijn en positieve feedback van de Business Partners.

Marketingcampagnes draaien die bewezen resultaat opleveren