Opdracht

Pasen is naast de kerstperiode een essentiële periode voor supermarkten, zo ook voor ALDI.
In opdracht van ALDI hebben wij voor de Paas-campagne de creatieve ontwikkeling en uitwerking verzorgt voor de print- en digitale folder, de digitale special, de website en het POS-materialen. En ook hebben we beginshot voor de TVC geproduceerd.

360 – gradencampagne

Om een effectieve 360-gradencampagne te creëren, is het cruciaal om de consistentie en samenhang tussen de verschillende communicatiemiddelen te waarborgen. Dit hebben we bereikt door diverse elementen in elk medium terug te laten komen, waardoor een krachtig verhaal ontstaat, wat de consument doet kiezen voor ALDI voor al hun paas-inkopen.

Fabrieks
Aanpak

Voor de paascampagne hebben we alles ontwikkeld, inclusief food-fotografie, filmmateriaal voor de TVC en online video's. Op basis van de assortimentslijst en het paasassortiment hebben we de inhoud bepaalt voor de digitale special, waarbij we de nadruk legden op 'eenvoud en verrassing'. Alles wat we hebben ontwikkeld voor de digitale special, hebben we ook inzetbaar gemaakt voor andere middelen, zodat we elke reclame-euro op de juiste manier wordt benut.

Resultaat

Het resultaat was een allesomvattende 360-graden ervaring, die zowel op TV, online, in print en in de winkels plaatsvond en ALDI's pasencampagne tot een groot succes maakte.

Perfect op elkaar afgestemde touch-points vanuit jouw merkcampagne